تصمیمات مهم در هواپیما نباید گرفت

پروفسور دیوید گرادویل از کالج لندن، به مسافران هواپیما توصیه می‌کند که به جای
حل پازل‌ یا کارکردن، تکیه بزنند و استراحت کنند.

به گفته وی، فشار هوا در هواپیما پایین‌تر از سطح دریاست و این موضوع استفاده
مغز از اکسیژن هوا را دشوار می‌کند و در نتیجه عملکرد آن را کاهش می‌دهد.

هنگامی که هواپیمایی در ارتفاع ۴۰ هزار فوتی قرار دارد، فشار هوا در کابین،
معادل فشار بیرون در ارتفاع شش تا هشت هزار فوتی است و این موضوع روند فکرکردن را
دشوار می‌کند.

با این حال، این موضوع خللی در روند فکرکردن خلبان‌های تجاری وارد نمی‌کند، زیرا
آن‌ها به انجام وظایفشان در یک شبیه‌ساز در سطح زمین، پیش از انجام ‌آن‌ها طی یک
پرواز عادت می‌کنند.

توصیه این محقق انگلیسی با گسترش اینترنت درهواپیماها برجسته‌تر می‌شود زیرا
بسیاری از تاجران زن و مرد مجبورند که حین پرواز تصمیماتی را اتخاذ کنند.

منبع : خبرگزاری ایسنا

/ 0 نظر / 104 بازدید